Hjem > Udstilling > Indhold

Power Transformer

Nov 17, 2020

MagtTransformer

 Enjernkerne Transformer HarAPrimære Snoede AtErForbundettil envekselstrøm Magt Linje Og EnEllerMere Sekundære Viklinger At Give Forskellige Skiftevis Spænding Værdier.

EI41 low frequency transformer

ATransformer AtErAnvendesTilOmdanneAcMagtIMagt System Netværk Radio Apparater Og Automatisk Systemer.AMagt Transformer Opererer MedAKonstant Effektiv Spænding. Den FrekvensAftransformer NuværendeIMest Lande Herunder den Ussrer 50 kr.Hertz (Hz)Iden USA Og Nogle Andre Landedet er 60Hz. Magt Transformers Er den Mest Fælles KlasseAfTransformers. Transformers Har Været Bygget (1975) ForAMagtAf1300 megavolt-ampere OgASpændingAf750 kilovolts. (For Mere Detaljer Se.)